Monday, December 26, 2011

Di Mana Tuhan Di Hati Kita?

Tuhan bertanya: Siapa kamu?
Aku menjawab : Aku pencinta illahi.

Tuhan berkata: Aku tidak bertanya namamu,siapa kamu?
Aku menjawab: aku anaknya si fulan tinggal di A kerja di B.

Tuhan berkata; Aku tidak bertanya orang tuamu,tempat tinggal dan kerja mu,jadi siapa kamu?

Aku menjawab; aku adalah badan ini.
Tuhan berkata; bukan,Aku tidak bertanya badan yg ada padamu,siapa kamu?
Jawab ku; aku adalah rasa.

Tuhan berkata; bukan,Aku tidak bertanya rasa yg ada padamu,siapa kamu?
Aku berkata; aku adalah akal fikiran.

Tuhan berkata; Aku tidak bertanya akal fikiran yg ada padamu,siapa kamu?
Aku menjawab; aku adalah hati.

Tuhan berkata; Aku tidak bertanya hati yg ada padamu,siapa kamu?
Jawabku; aku adalah roh.
Tuhan berkata; bukan,Aku tidak bertanya roh yg ada padamu,siapa kamu?
Aku menjawab; aku adalah hamba-Mu.

Tuhan berkata; Aku tidak bertanya kedudukanmu,siapa kamu?
Lalu jawab ku; aku adalah Diri-Mu.

Tuhan berkata; bukan,Aku tidak bertanya Diri-Ku yg ada dalam dirimu,siapa kamu?

Dalam keadaan bingung,nanar dan sasar,Aku menjawab;

” Tuhan,aku telah menjawab ini,itu tapi Engkau selalu berkata bukan,lalu siapa aku,Tuhan?

Tuhan berkata: Renungkanlah itu,keluarkan dan kosongkan semua yg ada padamu!lepaskan semua atribut yg ada padamu, namamu, badanmu, rasamu, akal fikiranmu, hatimu, rohmu, dan Diri-Ku yg ada didalam dirimu.lepaskan semua maka engkau akan tahu siapa kamu!

Dan Tuhan pun berkata; itulah dirimu!

Setelah itu lalu aku merenung,kemudian aku berkata:

“Tuhan,setelah aku dapat lepaskan semua atribut ku iaitu namaku, badanku, rasaku, akal fikiranku, hatiku,dan rohku.Tapi satu yang tidak dapat aku lepaskan iaitu Diri-Mu,kerana bila aku lepas dari-Mu maka aku akan Hancur, Musnah, lenyap iaitu diri ku, AKU BERSYUKUR menemukan cinta hakiki ini. Terima kasih Allah!

Maka aku berkata; ” Maha Suci Engkau,hanya Engkaulah yang ada,Engkaulah yang kekal”.

Sumber

No comments: